ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਜੰਝੂ ਕਰਤਬ

Khalsa Sikhs from foreign countries celebrate Hola Mohalla