ਭਾਰਤ ਫ੍ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ

Rafel deal between france and India-Daily Post Punjabi,dailypostpunjabi.in