ਰਾਜੀਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਿੱੱਗੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗਾਜ

Political parties can't accept old notes for donation