ਸੰਗਰੂਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ

Sangrur Municipal corporation has debt of millions over it - dailypostpunjabi.in