ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ

Repolling on 48 booths in five districts for Punjab Elections 2017 ||Daily Post Punjabi||