ਚੁਣਾਵੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

origin of new political party punjab-Daily Post Punjabi-dailypostpunjabi.in