ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ-ਵੋਹਰਾ