ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਾਂਗਰਸ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱੱਠੀ ਮੰਗ !

Different Association Heads meeting with CM 's advisor Sandeep Sandhu