ਪੰਜਾਬ ਵਿੱੱਚ ਦਿੱੱਲੀ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਈ ਢਿੱੱਲੀ – ਗਾਂਧੀ

Dharamvir Gandhi speaks on Phoolka's Punjab Yatra - Punjabi.dailypost.in