ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਭਾ ‘ਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ

Congress Leader Sadhu Singh Dharamsot welcomed in Nabha ||Daily Post Punjabi||