ਆਪ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟ

AAP Party sells ticket for money-Daily Post Punjabi-dailypostpunjabi.in