ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਕਿਹਾ ‘ਬਾਜਵਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੜਕੇ ਦਿਖਾ’

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਕਿਹਾ 'ਬਾਜਵਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਕੇ ਦਿਖਾ'