ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦਿਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਨਜਾਰਾ, ਹੱਥਕੜੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੌਂਸਲਰ…

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦਿਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਨਜਾਰਾ, ਹੱਥਕੜੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੌਂਸਲਰ...