ਆਖਿਰ ਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ, ਵੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ…

ਆਖਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ, ਵੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...