ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਾਲੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਾਲੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ - dailypostpunjabi.in