ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ

ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਛੱਡ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ