ਡੇਰੇ ‘ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ,ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਾਇਆਨਗਰੀ ਤੋਂ ਉਠੇਗਾ ਅੱਜ ਪਰਦਾ

Start search operation in dera sirsa ||Daily post punjabi||