ਕਲਯੁੱਗੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਥੀ ਮੰਜਿਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੇਠਾਂ…

Son threw his mother down from fourth floor daily post punjabi