ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਿਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਲ

illegal excplosive factory inside sirsa dera sealed ||Daily post punjabi||