ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ‘ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ’, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ !

ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ 'ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ', ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ !