‘Roposo’ ਐਪ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ,ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ !

'Roposo' ਐਪ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ !