ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ

Political parties ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ