ਵਿਕ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ MODI ਮੰਦਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ

patialamodimandir:vik gea patiala da famous modi mandir, jano