ਪਿਕਨਿਕ ‘ਤੇ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ‘ਚ ਲੈ,ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰੀ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਛਾਲ..ਪਿਓ ਲਾਪਤਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ !

ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ,ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ.