ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ, ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਇਨਾਮ !

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ, ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਇਨਾਮ !