17 ਸਫ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ਼, ਇਸ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ

Moga Family Murder Case: 17 ਸਫ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ਼, ਇਸ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕੀਤਾ