ਲੁਧਿਆਣਾ : ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਰਾ ਖੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ

Ludhiana shivpuri flood: thousands of damage DAILY POST PUNJABI