ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਪਿਓ ਨੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

Honor Killing: Father killed his daughter and her lover