ਕੁੜੀ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੱਢੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕੀ,ਲਗਾਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੰਗ..ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ !

ਕੁੜੀ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੱਢੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕੀ,ਲਗਾਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੰਗ..ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ !
begum sakina