ਹੁਣ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ

Food ration cards link Aadhaar govt avail ration by fingerprints