ਇੰਤਜਾਰ ਖਤਮ,ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਸਟਟੈਗ ਬਾਰਕੋਡ, ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਝੰਝਟ ਖਤਮ…

fast tag barcode ਇੰਤਜਾਰ ਖਤਮ,ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਸਟਟੈਗ ਬਾਰਕੋਡ