ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ…

Faridkot Police Station ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ