ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਜੈਮਸੀਨ, ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਬਗਾਵਤ’

ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਜੈਮਸੀਨ, ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੀ 'ਬਗਾਵਤ'ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਛੱਡ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ