76 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਾਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਕੇ 16 ਗੋਲਡ ਸਮੇਤ 162 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ

Bathinda 76 year old National Player won 16 gold Medal