ਦਿਲ `ਚ ਚਾਹਤ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ,ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਗਈ ਜਾਨ

Amritsar Accident ਦਿਲ `ਚ ਚਾਹਤ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ,ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ