9 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਬਣਕੇ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕ ਆਏ ਚਪੇਟ ‘ਚ

9 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਬਣਕੇ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕ ਆਏ ਚਪੇਟ 'ਚ