81 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ – ਅਧਿਕਾਰੀ

81 thousand pensioners deprived of pensions - officials