3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜਿਆ ਬਿਹਾਰ

3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜਿਆ ਬਿਹਾਰ