26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਾਸ….

26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਾਸ....