12 ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਰ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ, ਕਬੂਲੀਆਂ 52 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ..15 ਕਿੱਲੋ ਤਾਂਬਾਂ ਬਰਾਮਦ !

12 ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਰ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ, ਕਬੂਲੀਆਂ 52 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ..