10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ

10ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ