ਹੁਣ ਬੋਖਲਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ,ਭਾਰਤ ਦੀਆ 90 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਈ ਰੋਕ

ਹੁਣ ਬੋਖਲਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ,ਭਾਰਤ ਦੀਆ 90 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਛੱਡ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ