ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਟੇਨਡੀ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ…!

ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਟੇਨਡੀ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ...!