ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ !

ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ