ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗੋ ‘ਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਨਜਾਰਾ…

ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗੋ 'ਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਨਜਾਰਾ...