ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ,ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੰਜਾਮ

ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ,ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ