ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਮਚਾਉਣਗੇ ‘ਗਦਰ’

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਮਚਾਉਣਗੇ 'ਗਦਰ' ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ