ਸੁਣੋ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਬਾਂਸਲ

ਸੁਣੋ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਬਾਂਸਲ Daily post punjabi