ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੱਦ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੱਦ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ