ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਇਥੇ DEO ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜ

ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਇਥੇ DEO ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਛੱਡ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ